ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Updated 2023-11-09 14:53:00


ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2567 สาขาต่างๆ ดังนี้

-  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา เปิดรับ ๒ ตำแหน่ง
-  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง
-  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>>คลิก<<<
หรือสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐