ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 46

Updated 2021-08-23 14:29:00

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46 ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564   

โดยจะมีการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Free Paper & Poster)

        - ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564


        - ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (เฉพาะผู้ที่ส่งเข้าประกวดผลงานวิจัย) ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!