เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2023-10-12 10:11:00


เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย

ในจดหมายข่าว Academy Express


Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว

 

ท่านสมาชิกจักษุแพทย์ที่มีผลงานวิจัยใหม่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น indexed journal ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ใน Academy Express ฉบับต่อไปได้ที่ yyosanan@gmail.com หรือ admin@rcopt.orgAcademy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 30 Sep 2023

 

Endogenous endophthalmitis often causes poor visual outcomes

 

Investigators performed a retrospective cohort study of 61 consecutive patients with endogenous endophthalmitis (EE) (74 affected eyes) to determine the characteristics, primary sources, risk factors, and visual outcomes of EE. Five percent of all patients with endophthalmitis were found to have EE. The most common causative agents were Gram-positive bacteria (69%), including Staphylococcus aureus and Streptococcus suls. The majority of the patients had poor visual outcomes, but bilateral infection (rather than unilateral infection) and an initial visual acuity of hand movement or better were associated with better outcomes at the 12-month follow-up visit. Ocular Immunology and Inflammation, in press 2023

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09273948.2023.2192270

 

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 15 Sep 2023

 

Direct urgent CCFs can be predicted with a clinical risk score

 

A clinical risk score was developed to predict the likelihood of rapid progression of carotid cavernous sinus fistulas (CCFs), using clinical characteristics of 60 patients with direct and dural CCFs. Multivariate analyses found that age, trauma, orbital bruit, underlying diseases, and logMAR visual acuity were the most significant clinical predictors of risk of direct CCFs, and regression coefficients of these predictors were included in the risk scores. The derived total risk score was accurate in predicting urgent direct CCFs correctly, with an area-under-the-receiving-curve of 97.8%. Using this clinical risk score may help clinicians detect direct CCFs, allowing for timely referral for prompt angiography and appropriate treatment. Clinical Ophthalmology, July 2023

 

https://www.dovepress.com/clinical-risk-score-for-prediction-of-urgency-in-carotid-cavernous-sin-peer-reviewed-fulltext-article-OPTH

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 8 Sep 2023

 

Signs of diabetic neuropathy are seen in OCT angiography Images

 

To explore the potential use of OCT angiography (OCTA) to detect diabetic neuropathy (DN), a cross-sectional observational study stratified 186 eyes into 3 groups according to 24-hour urine albumin levels: no DN, early DN, and late DN. Retinal and vascular measurements were taken from OCTA images to determine their association with DN stages. Vascular density values of all retinal layers were found to be significantly lower in eyes with DN (early or late) than in eyes with no DN. Mean fractal dimension, intercapillary area, foveal avascular zone area, central retinal thickness, and subfoveal choroidal thickness were not statistically different among the 3 groups. The authors conclude that vascular density measured by OCTA may be a useful biomarker for DN; further studies in larger populations are needed to establish a cutoff value for detection. Translational Vision Science & Technology, April 2023

 

https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2785541

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 1 Sep 2023

 

Individual participant data sharing in ophthalmology journal articles is not common

 

In response to the 2017 International Council of Journal Medical Editors (ICJME) guideline regarding implementation of de-identified individual participant data (IPD) sharing in clinical trial articles, investigators studied the rate of de-identified IPD sharing in clinical trial articles published by the top 10 ophthalmology journals in 2021. One hundred seventy-five articles were identified; 86 included a statement about their IPD sharing policies. However, only 42 of these 86 articles, less than half, were willing to share IPD, with just 5 using online repositories for sharing data. These numbers indicate a lower-than-expected adherence to ICJME IPD-sharing policies in ophthalmology research despite these policies having been recommended in 2017, several years before article publication. BMJ Open Ophthalmology, July 2023

 

https://bmjophth.bmj.com/content/8/1/e001276

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่  25 Ang 2023

 

Thrombosis is a rare but serious complication of orbital varices

 

A rare case of unilateral orbital varix thrombosis was seen in a 42-year-old woman with a history of bilateral intermittent painless proptosis who presented with right eye proptosis. Computed tomography scans of the orbits revealed both a right orbital varix thrombosis and a left orbital varix. The thrombosis was excised surgically and an intralesional bleomycin injection was given in the left orbital varix. Good clinical improvement was seen at the 6-month follow-up visit. Journal of Neurosurgery: Case Lessons, June 2023

 

https://thejns.org/caselessons/view/journals/j-neurosurg-case-lessons/5/25/article-CASE23132.xml

 

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่  19 Ang 2023

 

Many outward signs of pseudoexfoliation cannot be confirmed with microscopy

 

Using light microscopy and transmission electron microscopy, researchers investigated features of the anterior lens capsule in 102 patients with preclinical pseudoexfoliation syndrome, defined as the presence of pigmented spoke-wheel deposition, midperiphery cleft/lacunae, faint central disc present within the photopic pupil, and a white-spoke pattern noted at the midperiphery. Light microscopic analysis did not detect any definite pseudoexfoliation materials in the excised anterior lens capsules, while transmission electron microscopic analysis found pseudoexfoliation material precursors in only 1 specimen. True exfoliation syndrome was associated with the presence of midperiphery cleft/lacunae and faint central disc. PLOS One, March 2023

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0282784

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่  12 Ang 2023

 

The Epstein-Barr virus can induce glaucoma after repeat penetrating keratoplasties

 

In this case study, a 78-year-old woman presented with a markedly edematous corneal graft, dense pigmented keratic precipitates, and ocular hypertension of 55 mm Hg in the left eye the day after a third penetrating keratoplasty. An aqueous tap for polymerase chain reaction analysis was positive for Epstein-Barr virus (EBV) DNA. The patient was diagnosed with both anterior uveitis-induced malignant glaucoma and EBV-related endotheliitis, which were treated with topical 2% ganciclovir eye drops and oral valacyclovir. Ocular Immunology and Inflammation, in press 2023

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09273948.2023.2208659

 

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่  29 July 2023

 

Even in HIV-negative patients, cytomegalovirus retinitis has a high recurrence rate

 

This retrospective cohort study investigated the incidence of and predictive factors for recurrent cytomegalovirus retinitis (CMVR) in HIV-negative patients with CMVR. One-third of the 44 eyes studied developed CMVR recurrence after discontinuation of anti-CMV therapy (average discontinuation time: 2.6 months). Patients who developed CMVR recurrence tended to have less intraocular inflammation at presentation and less improvement in visual acuity at 6 months than patients without recurrence. Multivariable analyses showed that predictive factors for CMVR recurrence were large retinitis size, absence of vitreous haze, and neutropenia at presentation. Receiving systemic immunosuppression in the 3 months before presentation was significantly associated with a lower risk of CMVR recurrence. Ocular Immunology and Inflammation, February 2023

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09273948.2023.2170250

 

 

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่  14 July 2023

 

A 25-gauge needle can be used to salvage the dislocated haptic of a flanged IOL

 

This report describes the development of a simple technique that was used to salvage the dislocated haptic of a flanged IOL during a retinal detachment surgery. A 25-gauge regular-wall needle was first prepared and threaded through the dislocated flanged haptic, and low-temperature cautery was used to heat and enlarge the flanged haptic. At 3 months post-surgery, the IOL remained centered and stable. Retinal Cases & Brief Reports, March 2023

 

https://journals.lww.com/retinalcases/fulltext/2023/03000/simple_refixation_of_a_dislocated_haptic_of.24.aspx

 

 

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่  1 July 2023

 

Donor cells can remain for months after simple limbal epithelial transplantation

 

This noncomparative cohort study used genetic analysis to assess long-term donor cell survival after successful allogenic simple or cultivated limbal epithelial transplantations (allo-SLET/allo-CLET) in 12 patients with bilateral limbal stem cell deficiency. DNA analysis was performed during the postoperative period. Donor cells were detected in 4 of the 8 patients who underwent allo-SLET and none of the patients who underwent allo-CLET; in one patient, donor cells were still detected 30 months after surgery. The authors conclude

that the long-term persistence of donor cells could justify the use of systemic immunosuppressive agents until these cells disappear. Scientific Reports, March 2023

 

https://www.nature.com/articles/s41598-023-31261-z