การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50

Updated 2023-10-17 08:27:00


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี