ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์สาขาต่อยอด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์สาขาต่อยอด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์สาขาต่อยอด

หน่วยต้อหิน รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
จะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน (Glaucoma Fellowship)
จำนวน 1 ตำแหน่ง ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ถ้าแพทย์ท่านใดสนใจ
ให้ยื่นสมัครภายในวันที่ 31 ม.ค. 2556
ได้ที่ คุณวันวิสา (ก้อย) ธุรการจักษุ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โทรศัพท์ 034-225-818 ต่อ 7174

กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระจกตา
จำนวน 1 ตำแหน่ง ในปีการศึกษา2556
โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2556- 31 มี.ค. 2556
แพทย์ท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ กองจักษุกรรม ร.พ.พระมงกุฎเกล้า โทรศัพท์ 02-3547600 ต่อ 93273

The Royal College | Member | Webboard | Subspecialty Society | Journal | Hall of Fame
Home | Contact us | Web link | Site map | Webmail

©2009 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717