ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน เข้าร่วมประชุมวิชาการ the 121 st Annual Meeting of the Korean..

Updated 2019-01-10 10:36:00


เรียน ท่านสมาชิกจักษุแพทย์

เนื่องจาก สมาคมจักษุแพทย์เกาหลี (Korean Ophthalmological Society) จะจัดงานประชุมประจำปี 2019 ครั้งที่121 ที่ศูนย์ประชุม BEXCO, เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 5 - 7 เมษายน 2562

ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆล่าสุด จากจักษุแพทย์ รวมถึงนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อีกทั้งยังได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี

คณะผู้จัดการประชุมได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1ท่าน ทั้งหมด 5 ทุนจากประเทศไทย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่ง งานวิจัยฉบับย่อ ทั้ง Oral presentation และ/หรือ เป็น e-poster มาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย อีเมล์ admin@rcopt.org โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัครรับทุนสนับสนุนประชุมวิชาการ Korean Ophthalmological Society" ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้ การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด