ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2567 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยการประชุมมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
พิธีมอบโล่จักษุแพทย์ดีเด่น, สมาชิกกิตติมศักด์
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific e-poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


กำหนดการ การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร ศรีสวรินทิรา ชั้น 6 รพ.ศิริราช

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51  ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567

โดยจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Free Paper & E-Poster)

        - ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567


แพทย์ประจำบ้านที่นำเสนอผลงานวิจัยในงานนี้ ถือว่าตรงตามเกณฑ์ การสอบเพื่อใบวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๓ /๒๕๖๗

เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

*******************************

>>>ดาว์นโหลดแบบฟอร์มแนบผลงานวิจัย<<<ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2567

เรื่อง การประกวดผลงานนวัตกรรมสำหรับจักษุแพทย์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
คู่มือตาสามัญประจำบ้าน โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สารพันเรื่องน่ารู้สู่ดวงตา รวบรวมจากรายการ "เปิดสภาหมอตาคุยกัน" ทาง Clubhouse และ Facebook Iive สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย

 แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดที่ fulfill ALL the following criteria: 

  1) From an APAO member nation; (ซึ่งเราเป็นสมาชิก)
  2) Have completed basic residency training in ophthalmology; advantages will be given to those having  completed a          subspecialty training program; 
  3) Published at least 1 original scientific article in an indexed peer-reviewed journal; 
  4) Fulfill the special requirements of their preferred APAO International Training Centres; 
  5) Should be younger than age 40.

 และสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2024-2025 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ผู้สนับสนุน