ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการสาธารณกุศล ประจำปี 2565 โดยการให้ทุนสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางตาให้กับโรงพยาบาลต่างๆ แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท จักษุแพทย์ที่สนใจโปรดส่งจดหมายขอทุนที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานด้านจักษุวิทยาของโรงพยาบาล หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องการ พร้อมใบเสนอราคาของบริษัทตัวแทนจำหน่าย และแจ้งชื่อ-นามสกุลของจักษุแพทย์ผู้รับผิดชอบในการขอทุน สถานที่ทำงานที่ติดต่อสะดวก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ e-mail มายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย  ที่ e-mail: admin@rcopt.org   ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 ในรูปแบบ onsite วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม id line: rcopt หรือทางอีเมล์ rcopt.doc@gmail.com
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา ร่วมกับ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง REGENERATIVE MEDICINE IN OPHTHALMOLOGY ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวเรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์

ขอเชิญชวนสมาชิกเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565
โดยสามารถเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ามาที่อีเมล์ admin@rcopt.org
ตั้งชื่ออีเมล์ "เสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565" 
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อ >>>คลิก<<<

The Asia Pacific Ophthalmic Trauma Society Conference this year will be held in conjunction with the 12th Conjoint Ophthalmology Scientific Conference (COSC) 2022 on the 17th and 18th September in Kuala Lumpur, Malaysia.

The theme of the conference is Repair, Restore, Rehabilitate, pRevent - Ophthalmic Trauma 360°.

Our meeting will be a face to face meeting and Malaysia awaits to welcome you in person as travel borders are reopened.

The conference is now open for abstract submission and the closing date is the 15th June 2022.

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน