เชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2020-2021

Updated 2022-06-13 10:44:00เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดที่ fulfilled to this criteria

 • 1) From an APAO member nation; (ซึ่งเราเป็นสมาชิก)
 • 2) Have completed basic residency training in ophthalmology; advantages will be given to those having completed a subspecialty training program;
 • 3) Published at least one original scientific article in an indexed peer-reviewed journal;
 • 4) Fulfill the special requirements of respective APAO International Training Centers;
 • 5) Preferably younger than age 40.

และสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2020-2021 ตามรายละเอียดด้านล่าง

ขอให้  fill in application form พร้อมส่งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ >>>FELLOWSHIP APPLICATION FORM<<

1) CV
2) certificates
3) testimonials
4) reference letters and 
5) a published article

มาที่อีเมล์ของราชวิทยาลัย   admin@rcopt.org ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัคร APAO International Fellowship Program 2020-2021

ซึ่งคณะกรรมการราชวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม 2 ท่านภายในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 จากนั้นจะส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการของ APAO เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากทางราชวิทยาลัยแล้วในเบื้องต้น ท่านจะต้องดำเนินการ complete application form ผ่าน website APAO เพื่อให้ APAO committee พิจารณาการคัดเลือกขั้นต่อไป ซึ่งถือเป็นคำตัดสินสุดท้าย

ดังนั้นหมายถึงว่าผู้สมัครจะต้องผ่าน 2 ขั้นตอนเพื่อที่จะทราบว่าท่านเป็นผู้ได้รับทุนหรือไม่ ซึ่งทางคณะกรรมการของ APAO จะแจ้งผ่านทางราชวิทยาลัยให้ท่านทราบเมื่อคำตัดสินสิ้นสุด


Re: Call for Recommendations: APAO International Fellowship Program 2020 – 2021

 

Launched in 2014, the APAO International Fellowship Program (APAO IFP) enables selected young ophthalmologists in the Asia-Pacific region to further their education at 1 of 15 internationally renowned training centers around the world. The program offers up to 5 fellowships per year in any subspecialty area, which can last for 3 or 12 months. The program aims to:  

 

 • Help promising young ophthalmologists from the region, especially those from developing nations, to improve their clinical skills, surgical exposure, research experience, and to broaden their perspectives of ophthalmology.
 • Help fellows bring their acquired knowledge and skills back to their native countries and participate in blindness prevention programs whenever appropriate.
 • Spread education and professionalism to all parts of the world and promote international collaboration between institutions dedicated to eye care.


The APAO IFP 2020 – 2021 is now open for application until NOv 15, 2020. APAO member societies are encouraged to submit recommendations for up to 2 applicants who will receive priority in the internal selection process.

Applicants should fulfill ALL the following criteria:

 1. From an APAO member nation;
 2. Have completed basic residency training in ophthalmology; advantages will be given to those having completed a subspecialty training program;
 3. Published at least one original scientific article in an indexed peer-reviewed journal;
 4. Fulfil the special requirements of respective APAO International Training Centers;
 5. Preferably younger than age 40.

Fellows who are successfully placed in an APAO training center will be provided with up to US$1000 for airfare and an allowance of US$200 per month during the period of training.


Please submit completed Application Form (as attached), CV, certificate(s), testimonial(s)/reference letter(s) and a published article.


จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

RCOPT