ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51

Updated 2024-04-09 14:39:00

นำเสนอผลงานวิจัย Free Paper & E-Poster ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51


กำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567


         ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 ขึ้นในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานวิจัย กิจกรรมวิชาการในวันดังกล่าว ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิอภิปรายซักถาม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงานวิจัย

 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 แพทย์ประจำบ้านที่สนใจ สามารถส่งแบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำเสนอผลงาน พร้อมบทคัดย่อของผลงานวิจัย ภายในวันที่  30 พฤษภาคม 2567


แพทย์ประจำบ้านที่นำเสนอผลงานวิจัยในงานนี้ ถือว่าตรงตามเกณฑ์ การสอบเพื่อใบวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา


Link ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ