ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ APVRS LDP

Updated 2024-06-11 08:33:00Developed to cultivate and nurture future leaders in the Asia-Pacific region, LDP participants will receive orientation and development skills through not only small class teaching, but also one-on-one mentoring from renowned experts, which is a unique and key feature of the APVRS LDP.
 
In line with our past practices, the selected Mentees under the Leadership Development Program (LDP) will be required to:
 
1.       Attend Leadership Workshop (1) (Virtual) on Zoom on Jul 13 (Sat);
2.       Attend Leadership Workshop (2) (Onsite) and Meeting the Masters Forum at APVRS 2024 Singapore (Nov 22- 24);
3.       Complete a SWOT Analysis on his/her 5-year career development;  
4.       Complete a self-initiated project;

ผู้ที่สนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งกลับมาที่อีเมล admin@rcopt.org ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ APVRS จะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน APVRS Congress ครั้งที่ 17 (22 - 24 พ.ย. 2024) ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ขอให้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด ดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ราชวิทยาลัยจะพิจารณาและส่งชื่อไปให้คณะกรรมการ APVRS คัดเลือก จะทราบผลภายในเดือนกรกฎาคม