เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2024-07-02 12:19:00


เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย

ในจดหมายข่าว Academy Express


Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว

 

ท่านสมาชิกจักษุแพทย์ที่มีผลงานวิจัยใหม่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น indexed journal ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ใน Academy Express ฉบับต่อไปได้ที่ yyosanan@gmail.com หรือ admin@rcopt.orgAcademy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 28 Jun 2024

 

Visual Impairment in Older Adults Is Often Associated with Manageable. Eye Diseases

 

Investigators reviewed medical charts of 1452 patients 260 years of age at a university eye clinic in Thailand to determine the prevalence and causes of visual impairment. When visual impairment was defined using presenting visual acuity, the rates of moderate-to-severe visual impairment and blindness were 69.6 and 6.2 per 1000 persons, respectively; the same rates were 11.0 and 0.7 per 1000 persons when using BCVA. Many eye conditions associated with visual impairment in this study were manageable diseases (e.g. cataract, glaucoma), suggesting that promoting eye health awareness and disease screening may help to prevent vision loss. Journal of Current Science and Technology, Jan-April 2024

 

https://ph04.tci-thaijo.org/index.php/JCST/article/view/1592/474

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 14 Jun 2024

 

Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Could Help Predict NAION Visual Outcomes

 

This retrospective study evaluated the effectiveness of using peripapillary retinal nerve fiber layer thickness (pRNFLT) to predict favorable visual outcomes in 60 patients with acute nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION) at the 6-month follow-up visit. Favorable visual outcomes were defined as visual acuity (VA) z20/25 and a visual field index (VFI) 290%. Thinner temporal-quadrant pRNFLT was associated with favorable VA, with an optimal cutoff value of 128 um, and thinner nasal-quadrant pRNFLT was associated with a favorable VFI, with an optimal cutoff value of 105 um. A limitation of the study is that outcomes were not assessed beyond the 6-month time point. Clinical Ophthalmology, April 2024

 

https://www.dovepress.com/peripapillary-retinal-nerve-fiber-layer-thickness-as-a-predictor-of-vi-peer-reviewed-fulltext-article-OPTH

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 7 Jun 2024

 

Curcuminoids and Their Analogs Have Potential as Dry. Eye Disease Treatments

 

To evaluate whether curcuminoids and their analogs might play a role in the treatment of dry eye disease, investigators assessed the efficacy of these compounds in reducing inflammatory cytokines in cultured primary human corneal limbal epithelial cells. Results indicated that treatment with curcuminoids and their analogs significantly decreased mRNA expression levels of tumor necrosis factor-a, the interleukins 13, 6, and 17A, matrix metallopeptidase-9, and intercellular adhesion molecule-1, at rates comparable to those seen with cyclosporin A 1:500 treatment. However, cyclosporin A significantly reduced cell viability, while the curcuminoids and their analogs exhibited no effect on cell viability. BMC Complementary Medicine and Therapies, April 2024

 

https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-024-04448-8

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 31 May 2024

 

Patients with OMG May. Also Present with Other Non-Thyroid Autoimmune Diseases

 

Investigators studied the prevalence of and factors associated with non-thyroid autoimmune diseases in 208 patients with diagnosed ocular myasthenia gravis (OMG). Twenty-one patients (10.1%) were found to have other non-thyroid autoimmune diseases, with the most common being systemic lupus erythematosus and Sjogren syndrome. The only significant factor associated with the presence of these autoimmune diseases was positivity for the acetylcholine receptor antibody; therefore, screening and monitoring for other non- thyroid autoimmune diseases in this subpopulation of patients with OMG is recommended. Clinical Ophthalmology, April 2024

 

https://www.dovepress.com/prevalences-of-other-non-thyroid-autoimmune-diseases-and-factor-associ-peer-reviewed-fulltext-article-OPTH

 

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 24 May 2024

 

In Asian Eyes with Lagophthalmos, a Supratarsal Implant May Provide Good Outcomes

 

A retrospective cohort study of 30 Thai patients with facial palsy compared the clinical outcomes of traditional gold-weight implantation for the correction of paralytic lagophthalmos with those of a newly designed supratarsal gold-weight implant. It was hypothesized that the new ellipsis-shaped implant would reduce some of the complications seen in Asian eyes with the traditional rectangular implant, particularly infection and exposure caused by visibility of the implant's edge. At the 12-month follow-up visit, eyes with the supratarsal implant had better eyelid contour and less weight migration, weight prominence, and ptosis than the eyes with the traditional implant. Lagophthalmos improvement was similar between the 2 groups. Archives of Plastic Surgery, February 2024

 

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-1777287?device=mobile&innerWidth=980&offsetWidth=980

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 17 May 2024

 

Particulate Matter Contributes to Ocular Surface Damage and Ocular Diseases

 

Exposure to particulate matter (PM) presents significant health risks to the ocular surface. This review summarizes published evidence on the detrimental effects of both PM10 and PM2.5 particulates, including inflammation, oxidative stress, DNA damage, mitochondrial impairment, and inhibition of the proliferation and migration of ocular surface cells. Particulate matter can exacerbate pre-existing ocular conditions such as dry eye and allergic conjunctivitis and can contribute to new-onset development of other ocular diseases. Understanding the underlying mechanisms of PM-induced adverse effects may inform

public health initiatives. Environmental Pollution, March 15, 2024

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749124002021

 

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 10 May 2024

 

Relay-Sutured Scleral IOL Fixation May Be an Alternative to the Yamane Technique

 

The authors present a novel surgical technique aimed at optimizing sutureless scleral IOL fixation in eyes with capsular insufficiency. Relay intrascleral 6-0 polypropylene sutures with intraocular flanges are utilized to secure a rigid IOL with haptic eyelets against the inner scleral wall. Three-, 6-, and 9-month outcomes using this technique were compared with

those following a modified Yamane approach involving flanged, double needle-guided scleral fixation with haptic trimming. Compared with the Yamane group (n = 27), the relay-sutured group (n = 26) exhibited greater mean changes in corneal astigmatism (-0.52 vs 0.44 D, respectively) and less mean IOL astigmatism (1.1 vs 0.62 D, respectively). Mean IOL decentration was similar between the groups; however, the Yamane group experienced a significant increase in IOL tilt degree and a higher incidence of persistent macular edema. Retina, March 2024

 

https://journals.lww.com/retinajournal/fulltext/2024/03000/relay_intrascleral_6_0_polypropylene_assisted.11.aspx

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 3 May 2024

 

Some CT Parameters Can Aid in Diagnosing Dysthyroid Optic Neuropathy

 

Despite the absence of definitive diagnostic criteria and consensus around their use, computed tomography (CT) parameters are frequently employed for diagnosing dysthyroid optic neuropathy (DON) in adults with thyroid eye disease (TED). This systematic review and meta-analysis aimed to assess the diagnostic performance of orbital CT in DON. Nine articles published before July 2023 met inclusion criteria; collectively, 212 orbits with DON were analyzed. Each article documented specific target CT parameters. The Nugent score was found to have the highest diagnostic ability, followed by the Barrett Index with cutoffs of 50% or 52%. The authors recommend prioritizing these 2 CT parameters when assessing patients with TED. Eye (London), March 2024

 

https://www.nature.com/articles/s41433-024-03011-6

 

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 26 APR 2024

 

 

Older Age and Poor Vision Appear to Lead to Worse Outcomes After Ocular Trauma

 

This retrospective review aimed to identify the clinical characteristics of and associated

risk factors for poor visual outcomes following indirect traumatic optic neuropathy (ITON), using medical chart data from 101 patients with ITON seen at 2 clinics. More than 73% of the patients were male, and motor vehicle accidents were the most common cause of ITONs (79%). At the final follow-up visit, 29 patients were considered "improved" (improvement 20.3 logMAR) and 72 were considered "unimproved" (improvement <0.3 logMAR). Multivariable analysis identified age 240 years and poor baseline visual acuity (VA) as significant risk factors for unimproved final VA. Intravenous glucocorticoid administration did not appear to have a significant effect on VA improvement. Injury, February 2024

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020138323009555

 

 

 

Academy Express Asia Pacific Edition ฉบับวันที่ 12 APR 2024

 

Different Types of Lacrimal Gland Tumors Have Different Clinical Features

 

This retrospective case series used data from 79 patients diagnosed with lacrimal gland lesions to investigate the clinicopathologic features, radiologic findings, and treatment outcomes of biopsied lacrimal gland tumors. The most common histopathologic diagnosis was immunoglobulin G4-related disease, followed by reactive lymphoid hyperplasia

and lymphoma. Patients diagnosed with adenoid cystic carcinoma (ACC) exhibited significantly shorter symptom durations and higher incidences of proptosis compared to those with pleomorphic adenoma, and they were more prone to presenting with diplopia than patients diagnosed with lymphoma. The presence of the superior wedge sign significantly elevated the likelihood of ACC. In patients with malignant tumors, overall survival rates did not significantly differ between those with ACC and those with lymphoma. These findings emphasize the importance of urgent orbital imaging, tissue biopsy, and timely treatment initiation for patients with lacrimal gland tumors. Scientific Reports, October 2023

 

https://www.nature.com/articles/s41598-023-43817-0