อ่านหนังสือในที่มืด

Topic started 2021-04-10 20:48:00 by Adsanee Jaimwuttisak 182.232.33.xxx


การอ่านหนังสือในห้องมืด โดยเปิดเพียงโคมไฟอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว จะส่งผลกระทบต่อดวงตาหรือไม่Replied 2021-04-10 20:50:00 by 182.232.33.xxx

มีใครทราบบ้างครับ

Replied 2021-04-10 23:05:00 by 182.232.33.xxx

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.