ลูกตรวจพบว่าเป็น Optic Nerve Hypoplasia

Topic started 2021-09-05 19:38:00 by Teerarat Srichomkwun 171.98.39.xxx


ลูกตรวจพบว่าเป็น Optic Nerve Hypoplasia

อยากทราบข้อมูล ว่ากลุ่ม Support Group หรือข้อมูลสำหรับการดำเนินชีวิต การเรียน หรืออื่นๆ
ของคนที่เป็นโรคนี้ไหมครับ


Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.