แม่เป็นต้อหินและเส้นเลือดฝอยในตาแตก ความดันตาสูง สามารถผ่าตัดได้ไหมครับ

Topic started 2022-12-28 14:53:00 by Thakool Daka 171.6.80.xxx


เรียนคุณหมอครับ

       ขออนุญาตปรึกษาคุณหมอครับ  แม่ผม อายุ 71 ปี เป็นต้อหิน และ มีเส้นเลือดฝอยแตกในดวงตา ตาขุ่นมัวมองไม่ชัด ความดันตาสูง รักษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ คุณหมอให้ยามาหยอดตา และนัดตรวจเรื่อยๆ แต่ไม่ผ่าตัดให้ โดยคุณหมอแจ้งว่า ผ่าตัดแล้วไม่รับรองว่าจะเห็นชัด และการผ่าตัดมีความเสี่ยงตาบอดได้  ผมมีคำถามปรึกษาคุณหมอราชวิทยาลัยครับ
1  ความดันตาสูง ไม่สามารถผ่าตัดได้ ใช่ไหมครับ ต้องรอให้ความดันตาลดลงก่อนถึงจะผ่าตัดได้ใช่หรือไม่
2  เส้นเลือดฝอยในตาแม่ผมที่แตก แล้วตามัวมองไม่ชัด ถ้าปล่อยไว้ไม่ผ่าออก เส้นเลือดฝอยที่แตกนั้น จะเป็นอันตรายต่อดวงตาแม่ผมหรือไม่ครับ
3  แม่ผมต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ความดันตาสูงครับ เพราะหยอดยาที่หมอให้มา แล้วไปตรวจ ความดันตาก็ยังสูงอยู่ครับ
    กราบขอบพระคุณ คุณหมอราชวิทยาลัยที่สละเวลาตอบคำถามให้ความกระจ่างครับ   
                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                             นายฐากูร  ดาคะ


ชอบเหลือกตามองบนตลอดค่ะ ลูกตาจะไม่ค่อยสบาย มันเป็นอะไรคะ แล้วเวลากลางคืนก็มองชัดแต่ไม่100% รู้สึกมองชัดแค่89%

Replied 2023-03-18 18:59:00 by Kittima 27.55.93.xxx

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.