จอตาฉีกขาด

Topic started 2023-08-23 14:37:00 by Peeraroj Meesuvan 49.229.202.xxx


มีเงาดำในตา ไปรพ.คุณหมอรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ ประมาณ5วันแล้ว แต่เงาดำยังไม่หายไป หมายความว่าอย่างไรครับReplied 2023-08-23 14:39:00 by 49.229.202.xxx


Replied 2023-08-23 17:23:00 by Peeraroj Meesuvan 183.89.153.xxx


Replied 2023-08-23 17:23:00 by Peeraroj Meesuvan 183.89.153.xxx

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.