ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 285 รายการ


1656LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑

Created 2018-10-12 16:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๙๖๔ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๑ จำนวนเงินสนับสนุนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ โดยพิจารณาตามผลงานของแต่ละโครงการ  สมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจโปรดนำเสนอโครงการของท่านมายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิฯ 


cover world sight day 2018.jpg

World Sight Day 2018

Created 2018-10-11 13:44:00 by คุณ System Administrator 0 Views

World Sight Day is the most important advocacy and communications event on the eye health calendar. It is a great time to engage with the world around us – a patient’s family, those who seldom get an eye exam, diabetics. We have the data and evidence. We also have projections into the future–and we know things can go bad, if we don’t act now.


1654INTEGRATIVE EYE CARE1 2018.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมวิชาการฟื้นฟูความรู้สำหรับพยาบาลจักษุวิทยา INTEGRATIVE EYE CARE 2018

Created 2018-10-11 09:52:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมวิชาการฟื้นฟูความรู้สำหรับพยาบาลจักษุวิทยา INTEGRATIVE EYE CARE 2018

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ 02-926-9957


1653Cataract Workshop cover.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ Fundamentals of Cataract Surgery และ ตำราจักษุวิทยา ฉบับปรับปรุง

Created 2018-10-10 13:50:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือ/ตำราทางจักษุวิทยา
- Fundamentals of Cataract Surgery (ราคาเล่มละ 800 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง)

- ตำราจักษุวิทยา ฉบับปรับปรุง (ราคาเล่มละ 1200 บาท หากซื้อที่ภาควิชาลดทันที 20% เหลือเพียง 960 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง)

หากท่านใดสนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ คุณกุลธิรัตน์ ก้อนดี โทร. 02-256-4424 หรือ Email : kulthirat.orn@gmail.com


1652original.jpg

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Created 2018-10-10 08:57:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การเลือกตั้งประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผลปรากฎว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ได้รับตำแหน่งประธานฯและนายกสมาคมฯ วาระที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประกอบกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบันก็จะหมดลงด้วย คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงขอเชิญสมาชิกผู้ที่ยินดีและเต็มใจที่จะทำงานเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯและสมาคมฯ ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง 9 ตำแหน่ง1651Sergical.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “ตำราการผ่าตัดทางจักษุวิทยา” โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

Created 2018-10-05 09:51:00 by คุณ System Administrator 0 Views

“ตำราการผ่าตัดทางจักษุวิทยา” โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
 
-สำหรับแพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ และพยาบาลจักษุ
-เนื้อหาครอบคลุมการผ่าตัดทางจักษุวิทยาทุกสาขา
-พิมพ์ 4 สีสวยสดทั้งเล่ม 252 หน้า
-รูปภาพประกอบมากกว่า 130 ภาพ


1650original.jpg

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ APAO 2019

Created 2018-10-02 13:42:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ APAO 2019 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2019 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

โดยราชวิทยาลัยจะมีทุนสนับสนุน ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 3,000 บาทต่อท่านโดยให้สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนดังกล่าว           
2. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน 50% สำหรับจักษุแพทย์อาวุโส (เฉพาะอายุ 65 ปี ขึ้นไป คือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497) 
3. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนสำหรับจักษุแพทย์ 3 จังหวัดภาคใต้
***โดยทั้ง 3 ข้อจะต้องดำเนินการลงทะเบียน Early Bird Rate ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เท่านั้น 
โดยขอให้ส่งใบเสร็จตัวจริง พร้อมลายเซ็นรับรอง ส่งมาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และทางราชวิทยาลัยฯจะตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการโอนเงินสนับสนุนให้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม***