จดหมายข่าววิจัย

จดหมายข่าววิจัย
แสดง 1 - 10 จาก 16 รายการ

2099RCOPT research logo1.jpg

สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิจัย ปี 2566

Updated 2024-01-10 16:38:00 by คุณ System Administrator 0 Views

คณะอนุกรรมการวิจัยดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยในปี 2566 ดังนี้

-จัดทำจดหมายข่าววิจัย (Research Express) 

-จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย

-พิจารณาให้ทุนแก่แพทย์ประจำบ้าน

-จัดงานประชุม Research Day 2023

-จัดทำ Researcher Academy บน website

-จัดกิจกรรม Research Talk


2098RCOPT research logo1.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2024-01-10 16:35:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


2097RCOPT research logo1.jpg

สรุปผลการจัด Research Day 2566

Updated 2024-01-10 16:27:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่คณะอนุกรรมการวิจัย ได้รับมอบหมายให้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ Research Day โดยจัดขึ้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 60 คน ลงทะเบียนหน้างาน จำนวน 16 คน และมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 63 คน


2092Research Newsletter-2023-3_page-0001.jpg

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 3-2023

Updated 2023-12-21 14:28:00 by คุณ System Administrator 0 Views

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 3-2023


2091Research Newsletter-2023-2 new_page-0001.jpg

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 2-2023

Updated 2023-12-21 14:23:00 by คุณ System Administrator 0 Views

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 2-2023


2090Research Newsletter-2023-1.jpg

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 1-2023

Updated 2023-12-21 14:20:00 by คุณ System Administrator 0 Views

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 1-2023


Research Newsletter-2022-4-edited_page-0001.jpg

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 4-2022

Updated 2023-12-21 14:19:00 by คุณ System Administrator 0 Views

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 4-2022


2088Research Newsletter-2022-3_page-0001.jpg

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 3-2022

Updated 2023-12-21 14:16:00 by คุณ System Administrator 0 Views

 จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 3-2022


2087Research Newsletter-2022-2_page-0001.jpg

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 2-2022

Updated 2023-12-21 14:13:00 by คุณ System Administrator 0 Views

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 2-2022


2086S__10240019.jpg

จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 1-2022

Updated 2023-12-21 14:08:00 by คุณ System Administrator 0 Views

 จดหมายข่าววิจัย ฉบับที่ 1-2022