ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 265 รายการ

D contact.jpg

การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคทางตา ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Created 2018-06-11 13:14:00 by คุณ System Administrator 789 Views

เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไปทราบ

ตามที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิดได้มีการเผยแพร่ และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคทางตา ซึ่งทั้งประชาชน และบุคลากรการแพทย์หลายท่านได้ตระหนัก และแสดงความห่วงใยในสุขภาพ และการรับรู้ข่าวสารที่ผิดพลาดของประชาชน


Poster KPUM.jpg

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 4th Chulalongkorn Eye Center – Kyoto Prefectural University of Medicine

Created 2018-08-20 09:58:00 by คุณ System Administrator 8 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 4th Chulalongkorn Eye Center – Kyoto Prefectural University of Medicine "Hand in hand, we can learn and grow” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM)

โดยจะมีการจัดประชุมโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (ตามโปรแกรมที่แนบมาด้วย)


1634cover หมอผ่าตัด.JPG

ชวนติดตามชีวิตหมอ...จากเรื่องจริง #ep 1 : ชีวิตกลางคืนของหมอผ่าตัด

Created 2018-08-02 14:27:00 by คุณ System Administrator 291 Views

ชวนติดตามชีวิตหมอ...จากเรื่องจริง
#ep 1 : ชีวิตกลางคืนของหมอผ่าตัด
#DoctorSeries 
#50ปีแพทยสภา 
ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ เพื่อคนไข้ เพื่อประชาชน


1621Capture 89.JPG

MOU ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข

Created 2018-05-31 09:44:00 by คุณ System Administrator 2348 Views

การดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


1630S__3588098.jpg

ความสำเร็จของการจัดประชุม APACRS 2018

Created 2018-07-24 09:08:00 by คุณ System Administrator 605 Views

ขอขอบพระคุณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  อธิบดีกรมการแพทย์ นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมการแพทย์และประธานจัดงานประชุม APACRS นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์, Dr.Ronald Yeoh, Dr.Chan Wing Kwong, Kathy Chen และคณะกรรมการ APACRS , รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์และคณะกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์และคณะกรรมการจัดงานจากชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ชมรมทุกชมรมในสังกัดราชวิทยาลัยจักษุฯ, รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ และคณาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทย, ทีม allied healthจาก สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย โดยทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ APACRS ครั้งที่ 31 ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้เข้าประชุมทั้งไทยและต่างประเทศทุกคนต่างได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความประทับใจและรอยยิ้มอันเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพจากจักษุแพทย์และบุคลากรสุขภาพด้านจักษุวิทยาจากทั่วโลก


16291532224320135.jpg

พิธีเปิดการประชุม APACRS 2018

Created 2018-07-22 08:53:00 by คุณ System Administrator 1374 Views

         ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 31 APACRS ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่20 กค 2561 เวลา 08.30 น. ณโรงแรมแชงการีลา อ เมือง เชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมงานจักษุแพทย์จากต่างประเทศรวมถึงสมาชิกจักษุแพทย์ไทยเข้าร่วมประชุมกว่า 1500 ท่าน นำมาซึ่งความปลื้มปิติสู่คณะกรรมการผู้จัดงานและคณะกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง


S__10444825.jpg

งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 31 APACRS

Created 2018-01-22 12:54:00 by คุณ System Administrator 3413 Views

งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 31 APACRS ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการร่วมกับ APACRS 
ณ รร.แชงการีลา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 19-21 ก.ค.2018 
มีจักษุแพทย์จากต่างประเทศรวมถึงสมาชิกจักษุแพทย์ไทยเข้าร่วมประชุมกว่า 1500 ท่าน 
บรรยากาศในการประชุมอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพของจักษุแพทย์ทั่วโลก เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง 
ที่พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าบ้านชาวไทยต้อนรับผู้คนที่มาจากทุกสารทิศทั่วโลก
อ.ปริญญ์.jpg

Congratulation รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็น President of (APGS)

Created 2018-05-04 10:21:00 by คุณ System Administrator 820 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็น 
President of Asia Pacific Glaucoma Society