ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 491 รายการ

โปสเตอร์0.4.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 อัตรา

Updated 2023-11-30 12:41:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-419-8037รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2567.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขา

Updated 2023-11-24 14:02:00 by คุณ System Administrator 1678 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขา

1. อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา จำนวน 3 อัตรา 

2. อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จำนวน 2 อัตรา 

3. อนุสาขาโครต้อหิน จำนวน 1 อัตรา 

4. อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข จำนวน 1 อัตรา           

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ั - 31 มี.ค. 67

 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-363010-11  อีเมล์ jane_meum@hotmail.com

 >>>ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก<<<เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2567

Updated 2023-11-23 16:09:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2567


โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลายสาขา

Updated 2023-11-16 21:46:00 by คุณ System Administrator 0 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ดังนี้

อนุสาขาต้อหิน  จำนวน 2 อัตรา  หลักสูตร 1 ปี
อนุสาขาจอตาและวุ้นตา  จำนวน 3 อัตรา  หลักสูตร 1 ปี
อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา  จำนวน 1 อัตรา  หลักสูตร 1 ปี
แพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา  หลักสูตร 2 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2566 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 11400 
นางสาวนฤชา อยู่สบาย และ นางสาวประไพ คำพิละ
อีเมล์ eyeoffice2221@hotmail.com


LOgomed.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Updated 2023-11-09 14:53:00 by คุณ System Administrator 1270 Views

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2567 สาขาต่างๆ ดังนี้

-  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา เปิดรับ ๒ ตำแหน่ง
-  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง
-  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>>คลิก<<<
หรือสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐ 


โลโก้พระมงกุฎเกล้า.jpg

กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567

Updated 2023-11-09 14:47:00 by คุณ System Administrator 763 Views

กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1.วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
2.หนังสือรับรองแหล่งทุน(ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร 02-763-3273
โทรสาร 02-354-9309


RCOPT research logo1.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2023-10-12 10:11:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


2071RCOPT research logo1.jpg

ปรับปรุงประกาศของราชวิทยาลัยฯ

Updated 2023-10-12 09:48:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ออกประกาศของราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวิจัยหลายฉบับ และได้ใช้ประกาศดังกล่าวมาหลายปีแล้ว คณะอนุกรรมการวิจัย ได้ปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน และ เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่างประเทศ สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในเรื่องการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน


2070RCOPT research logo1.jpg

Researcher Academy

Updated 2023-10-12 09:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯจัดทำ Researcher Academy ขึ้นบน Website ของราชวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการทำวิจัยสำหรับสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ มีบทความเรื่องการทำวิจัยที่รวบรวมจากจดหมายข่าว Research Express และบันทึกการจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน (เฉพาะที่วิทยากรอนุญาตให้บันทึกเพื่อการเผยแพร่)


2069476632907369677141.jpg

ประชุมวิชาการ Research Day 2023

Updated 2023-10-12 09:20:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้สนใจเข้าฟังการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน และ การนำเสนอผลงานวิจัย (Free paper) ในงานประชุมวิชาการ Research Day ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ สนใจลงทะเบียนได้ที่ >>>คลิก<<<