ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดประชุม 1st CSI meeting และ การประชุมการจัดหาตาเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาด
ดาวน์โหลด Application Form

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 วาระครบรอบ 20 ปีของราชวิทยาลัยฯ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๕๑๕/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขความพิการทางสายตาจากต้อกระจก


Asia-ARVO 2015
16-19 Feb, 2015
Yokohama, Japan
http://www.arvo.org/asia-arvo/

World Ophthalmology Congress 2016
5-9 Feb, 2016
Mexico
https://www.woc2016.org/

6th World Glaucoma Congress
6-9 June, 2015
Hongkong
http://www.worldglaucoma.org/WGC/WGC2015/

European Society of Ophthalmology Congress: SOE 2015
June 6-9, 2015
Vienna, Austria
http://soe2015.org/

The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Meeting
3-7 May, 2015
http://www.arvo.org/Annual_Meeting/

American Society of Cararact and Refractive Surgery
17-21 April, 2015
San Diego, USA
www.ascrs.org

ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เพิ่มเติม) (fellowship training)  3 สาขา หลักสูตร 1 ปี

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน