ข่าวสารและกิจกรรม

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและรวบรวม 

ข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงใหม่

2.แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

3.แนวทางการผ่าตัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สรุปโดยย่อ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุวิทยา) สถานการณ์ COVID - 19

4.ประกาศแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.คำแนะนำจาก AAO ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


[ข่าวปลอม]
ล้างหน้าด้วยไฮเตอร์ ทำให้หน้าขาวใส โดนตา ตาบอดได้

กรณีที่มีการแชร์เคล็ดลับการล้างหน้าให้ออกมาดูดีด้วยผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงว่า เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผิดวิธี เนื่องจากไฮเตอร์จัดเป็นวัตถุอันตราย ใช้สำหรับฟอกผ้าขาว และทำความสะอาดวัสดุ การนำไปใช้ล้างหน้าหรือใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการใช้ในทางที่ผิด ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตาได้ 


โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ดังนี้

1.สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จำนวน 1 อัตรา  
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สัมภาษณ์ 2มกราคม 2564)
2.สาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 2 อัตรา  
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ุ 2564)
3.สาขาต้อหิน จำนวน 3 อัตรา  
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2564)
รายละเอียดเพื่มเติมคลิกอ่านต่อ

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประจำปี 2564 ดังนี้

1.อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
2.อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.)
3.อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มกราคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-256-4000 ต่อ 61637 วันและในเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ
อาจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ที่ได้รับ 2 รางวัล 
จากงาน APVRS LDP ที่เพิ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไป

1. รางวัล Best Self-Initiated Project Award
2. รางวัล Silver Medal จากผลงานในภาพรวม

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-419-8037


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา 1 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา 2 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน 1 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งเสริมสร้าง 1 ตำแหน่ง


เนื่องจากสถานการณ์  COVID 19 ทางผู้จัดประชุม ACS2020 จึงเลื่อนมาเป็นการประชุมแบบ VIrtual meeting ระหว่าง April 28-29, 2021

"We would be grateful if you could encourage your colleagues to submit abstracts (paper/poster) and register for ACS2020"

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ >>ACS2020 Website<<

Abstract submission deadline: 13:00, November 30 (Mon), 2020 (JST)

Early Bird Registration deadline: February 28 (Sun), 2021 (JST)

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร 
นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562


กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2564
4 สาขา จำนวน 6 อัตราดังนี้

1.อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2.อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตา
3.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา
4.แพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow)  จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 30731
อีเมล์ opd_eye@hotmail.com

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน