ข่าวสารและกิจกรรม

เรียนจักษุแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านที่นับถือ

ทางชมรมประสาทจักษุวิทยา ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ Thai Neuro-ophthalmology Society (TNOS) course 2015 - Abnormal eye movement ในวันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องโลตัส 3-4 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ท่านจะได้เรียนรู้กับ case study ในรูปแบบการเรียนกลุ่มโดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มแนะนำอย่างใกล้ชิด รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่านเท่านั้น

ด้วยชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทยร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปีประจำปี  ๒๕๕๘ เรื่อง  “Deep Insights for Future in Patients with Chronic Eye Diseases ขึ้น ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 


เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง Master Techniques in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery ที่ บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในวันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2558ด้วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)  ขอเชิญแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ  โครงการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 วาระครบรอบ 20 ปีของราชวิทยาลัยฯ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Program Book (Update 21/5/2558)
Program Overview

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 " Type 1 diabetes Through Life Span 2015 "รับสมัครจักษุแพทย์
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
มีความประสงค์จะรับสมัครจักษุแพทย์ที่จบหลักสูตรฝึกอบรมเป็นจักษุแพทย์แล้ว และ/หรือสาขาต่อยอดอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง เข้าปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยและสอนนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม(อฝส) สาขาจักษุวิทยา จะจัดให้มีการสอน Clinical Science Course in Ophthalmology ครั้งที่10 ให้กับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 จากทุกสถาบัน ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558   ณ ห้องพัชรกิติยาภา  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  และวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จัด ณ ห้อง 201 ชั้น 2 ตึกอนันทมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดตารางการสอน


การจัดประชุม 1st CSI meeting และ การประชุมการจัดหาตาเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาด
ดาวน์โหลด Application Form

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๕๑๕/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขความพิการทางสายตาจากต้อกระจก

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน