ข่าวสารและกิจกรรม
ทางชมรมประสาทจักษุวิทยา ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ Thai Neuro-ophthalmology Society (TNOS) course 2014 -Case study: case after case of visual loss in inflammatory disease ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 – 11.30 น. ณ ห้องโลตัส 3-4 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์  tnostnos@gmail.com


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เปิดให้จักษุแพทย์ทั่วไป เข้าฟัง Basic science course ที่จัดสอนแก่แพทย์ประจำบ้าน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม

วันที่ 3-7 พฤศจิกายนนี้ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซอยศูนย์วิจัย  กรุงเทพฯ 

ท่านที่สนใจเข้าฟัง กรุณาส่งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน email เบอร์โทรศัพท์ มาที่ admin@rcopt.org  ภายในวันที่ 25ตุลาคมนี้
เนื่องด้วยทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4th eye soft cadaver workshop 2014 : Orbit, eyelids, lacrimal system ขึ้น  ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557  ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด  ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  เนื้อหามีทั้งส่วนของภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ  จึงอยากขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  หากอาจารย์ท่านใดสนใจ  สามารถติดต่อได้ที่ พญ วรรณกรณ์  เบอร์โทรศัพท์ 089-053-1138  หรือสอบถามมาทางฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 02-256-4142 กด 0  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายการประชุมสามารถเบิกจ่ายตามสิทธิ์ได้ โดยจะออกจดหมายเชิญส่งให้
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชุมวิชาการและ Cadaveric Workshop เรื่องการผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตัน Dacryocystorhinostomy ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤษจิกายน 2557 ผู้ร่วมประชุมจะมีทั้ง จักษุแพทย์และโสตศอนาสิกแพทย์ โดยการประชุมจัดเป็นสองช่วง ช่วงเช้ามีการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาน้ำตาไหล และการผ่าตัด ทั้ง External and Endoscopic Dacryocystorhinostomy ช่วงบ่ายจะเป็นการผ่าตัด Cadaveric Demonstration และเป็นการลงมือทำผ่าตัดจริง

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าร่วมกิจกรรม Compassionate Communication Workshop ในวันอาทิตย์ที่ พฤศจิกายน 2557  ณ.โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เวลา 8.30-16.00 น.  workshop แบบ experiential style ที่จะพาท่านไปรู้จักการสื่อสารอย่างสันติ (Compassionate Communication)
Let the Contest Begin!
RCOPT invites you to enter the Third RCOPT Ophthalmic Photo Contest for a chance to win cash prize and have your photo in program book.

Photo credits : Preeyanuch Khunsongkiet


ด้วยศูนย์วิทยาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ครั้งที่ 3 และ การอบรมระยะสั้น และ Workshop เรื่อง "การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์" 

"มนุษย์ทุกคนมักเกิดมามีความเด่นและด้อยในความฉลาด มนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้ความฉลาดทางด้านต่างๆ แตกต่างกัน"

ชีวิตสัมพันธ์  เรื่องของคุณ..คุณทำเอง คอลัมน์เดือนตุลาคม ของ RCOPT Express ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์และหลักในการดำรงชีวิต  ตอน ถนัดทางไหน เอาเก่งในทางนั้น

ครั้งแรกของการผนึกกำลัง Neuro-ophthalmologist ทั้งหมด 19 ท่าน โดยการนำของ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานชมรมประสาทจักษุ
เพื่อสร้างสรรค์ course พิเศษ สำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรม Uveitis และ  3rd Indo-China Ocular Inflammation/Infection Meeting

***พิเศษสำหรับจักษุแพทย์ไทย***

สมาชิกจักษุแพทย์ไทยสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยอัตราปกติของการประชุมวิชาการ คือ 800 บาท เท่านั้น สามารถเข้าได้ทั้งส่วนวิชาการของราชวิทยาลัยฯและของ Uveitis 

หมดเขตลงทะเบียนภายใน วันที่ 30 กันยายน 2557 

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน