ข่าวสารและกิจกรรม
ด้วยศูนย์วิทยาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ครั้งที่ 3 และ การอบรมระยะสั้น และ Workshop เรื่อง "การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์" 

"มนุษย์ทุกคนมักเกิดมามีความเด่นและด้อยในความฉลาด มนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้ความฉลาดทางด้านต่างๆ แตกต่างกัน"

ชีวิตสัมพันธ์  เรื่องของคุณ..คุณทำเอง คอลัมน์เดือนตุลาคม ของ RCOPT Express ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์และหลักในการดำรงชีวิต  ตอน ถนัดทางไหน เอาเก่งในทางนั้น

ครั้งแรกของการผนึกกำลัง Neuro-ophthalmologist ทั้งหมด 19 ท่าน โดยการนำของ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานชมรมประสาทจักษุ
เพื่อสร้างสรรค์ course พิเศษ สำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เปิดให้จักษุแพทย์ทั่วไป เข้าฟัง Basic science course ที่จัดสอนแก่แพทย์ประจำบ้าน  

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าร่วมกิจกรรม Compassionate Communication Workshop ในวันอาทิตย์ที่ พฤศจิกายน 2557  ณ.โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เวลา 8.30-16.00 น.  workshop แบบ experiential style ที่จะพาท่านไปรู้จักการสื่อสารอย่างสันติ (Compassionate Communication)

ด่วน !!! อย่านอนหลับทับสิทธิ

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุฯและสมาคมทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิเลือกกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยจักษุฯและสมาคม เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาของพวกเรา

หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
จัดอบรมระยะสั้น และ Workshop
“2nd Advanced Glaucoma Diagnosis Workshop”


Let the Contest Begin!
RCOPT invites you to enter the Third RCOPT Ophthalmic Photo Contest for a chance to win cash prize and have your photo in program book.

Photo credits : Preeyanuch Khunsongkiet


ราชวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนโครงการด้านจักษุวิทยา รวมถึงโครงการวิจัยทางจักษุฯที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และยินดีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ Professor Arthur Lim ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้อำนวยการSingapore National Eye enter and Singapore Eye Research Institute และอดีตเลขาธิการ Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO)

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรม Uveitis และ  3rd Indo-China Ocular Inflammation/Infection Meeting

***พิเศษสำหรับจักษุแพทย์ไทย***

สมาชิกจักษุแพทย์ไทยสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยอัตราปกติของการประชุมวิชาการ คือ 800 บาท เท่านั้น สามารถเข้าได้ทั้งส่วนวิชาการของราชวิทยาลัยฯและของ Uveitis 

หมดเขตลงทะเบียนภายใน วันที่ 30 กันยายน 2557 

ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุฯ ร่วมกับ Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand under the auspices of The Royal College of Otolaryngologists Head and Neck Surgeons of Thailand ได้จัดประชุมวิชาการ International Course of Masterclass Blepharoplasty Bangkok 2014  ในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2557  ณ โรงแรม millennium hilton กรุงเทพฯ 

คณะอนุกรรมการวิจัย และ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับงานวิจัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งหวังให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้ทำงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ปฏิบัติการเขียนจนสำเร็จ เพื่อให้งานวิจัยพร้อมที่ส่งไปยังวารสารเพื่อลงตีพิมพ์

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน