ข่าวสารและกิจกรรม

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
                        3.   โปรแกรมการประชุม 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


เนื่องด้วย ชมรม ASEAN ophthalmic society  ร่วมกับ ชมรม Cambodian ophthalmological society และ Indo-China inflammation and infection จัดการประชุมสัมมนา วิชาการ 4th AOS congress ที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศ กัมพูชาในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 

ทั้งนี้ ทางชมรม AOS ได้มี ส่วนลดค่าลงทะเบียนเฉพาะจักษุแพทย์ 20% (จำนวน 50 ท่านขึ้นไป ) จากราคา 200$ เหลือเพียง 160$ โดยผู้ที่สนใจให้ส่ง ชื่อ นามสกุล 
และชื่อ นามสกุล ผู้ติดตาม (ถ้ามี) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมอีเมล์ ส่งมาที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

สำหรับรายละเอียดค่าลงทะเบียน และ การสมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>>คลิก<<<


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดประชุมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา 

ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน 

แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม ภายในภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด 

ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม "สาระสำคัญทางจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ทั่วไป" 
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
จำนวน 4000 บาท เข้าบัญชี "ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย" 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่ 028-2-00851-5 
แล้วส่งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน อีเมล์ และ LINE ID พร้อมหลักฐานการโอน
กลับมาที่อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717


ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Ophthalmology Society 
ครั้งที่ 4 ที่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา วันที่ 7-8 พย. 2562 หมดเขตรับบทคัดย่อ วันที่ 31 กค. 2562 

https://aoscambodia2019.org

บทคัดย่อจากแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๙๖๔ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ จำนวนเงินสนับสนุนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ โดยพิจารณาตามผลงานของแต่ละโครงการ  สมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจโปรดนำเสนอโครงการของท่านมายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิฯ...

เรียนเชิญจักษุแพทย์ Young Ophthalmologist ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ YO ที่จัดร่วมในการประชุม Singapore-Malaysia Joint Meeting in Ophthalmology ครั้งที่ 35 ที่ the Academia, Singapore ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 โดยมีกำหนดการคือ

17th January 2020: 12 noon launch of YO2020 Symposium, with Global YO Session
17th January 2020: Welcome Reception and YO Night 
19th January 2020: 830AM YO Paper and Video Session followed by YO Award presentation.

ทั้งนี้เรียนเชิญผู้สนใจส่งใจผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมเพื่อร่วมชิงรางวัลสำหรับ YO best presentation awards

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประกาศเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
Comprehensive Cataract Conference (CCC) and 3rd Biennial World Conference on MSICS in Kolkata, India.
ระหว่างวันที่  29th Nov – 1st Dec, 2019 
The pre-conference workshop will be held on the 29th of Nov, 2019 at the renowned Disha Eye Hospitals
ซึ่งรายละเอียดและโปรแกรมงานประชุมสามารถดูได้ที่ link ด้านล่างดังนี้
ในการนี้ จักษุแพทย์ไทยสามารถลงทะเบียนเป็น group ได้  ซึ่ง group registration นี้ทางชมรม MSICS ประเทศไทยได้ต่อรองให้สามารถลงทะเบียนได้ในราคา 3,000 บาท ต่อท่าน (หากเหลือทางชมรมจะคืนให้ผู้สมัคร) ไม่รวมค่าที่พัก (ค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินจะติดต่อเองหรือให้ชมรมจัดการให้ก็ได้)
ผู้ที่ต้องการลงทะบียน ให้โอนเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท เข้าบัญชี นายอัมพร จงเสรีจิตต์ เพื่อชมรมต้อกระจกแผลเล็ก ธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี 216-622654-6  และส่ง ชื่อ-นามสุกล เป็นภาษาอังกฤษ เบอร์โทร และ e-mail พร้อมแนบหลักฐานการโอน รวมทั้งแจ้งการจองห้องพักและตั๋วเครื่องบินว่าจะดำเนินการเองหรือให้ทางชมรมดำเนินการให้ มาที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 30 กันยายน 62


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์

ที่ได้รับ รางวัล Gold Medal  Achievement Award for Keratorefractive Surgery  
โดย Indian Society of Cornea and Keratorefractive Surgery (ISCKRS) 
และได้เป็น Guest lecture ในหัวข้อ Optimizing your outcome in Refractive Surgery

1.รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ                    บรรณาธิการ
2.รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์                     กองบรรณาธิการ
3.ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว                     กองบรรณาธิการ
4.รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์                   กองบรรณาธิการ
5.รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์                กองบรรณาธิการ
6.รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ                             กองบรรณาธิการ
7.ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์                    กองบรรณาธิการ
8.ผศ.พ.อ.หญิง พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม     กองบรรณาธิการ
9.นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง                  กองบรรณาธิการ
10.นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์                 กองบรรณาธิการ
11.พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์                           กองบรรณาธิการ
12.ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์                       ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์
13.ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์                 ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน