ข่าวสารและกิจกรรม

ประวัติอาจารย์คอนยาม่า

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิยม คอนยาม่า จบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบแพทยศาสตรบัณฑิตที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปีพ.ศ. 2499 จบการฝึกอบรมด้านจักษุวิทยา และทำงานต่อเนื่องเป็นอาจารย์ด้านจักษุวิทยาที่มหาวิทยาลัย Juntendo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้น ได้ศึกษาต่อทางด้านระบาดวิทยา และสาธารณสุขศาสตร์ ที่ John Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา..

It is with great sadness that we announce the passing of Professor Akira Nakajima, a great international leader of ophthalmology, who was also instrumental in the growth and development of the Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO).

ในงาน 45th International Exhibition of Inventions ที่ Geneva, Switzerland ระหว่าง 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 

จักษุแพทย์ไทยคว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมา 2 รางวัล 


DeepEye Application ชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก 

โดยทีมจักษุแพทย์ร่วมกับทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกอบด้วย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และ ผศ.นพ.นวพล กาญจนารัณย์ 


A computer system for strabismus screening and management 

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 2 อัตรา
2. อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จำนวน 2 อัตรา
3. อนุสาขาต้อหิน จำนวน 2 อัตรา
4. อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข จำนวน 1 อัตรา
5. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จำนวน 1 อัตรา
6. อนุสาขาประสาทจักษุวิทยา จำนวน 1 อัตรา
7. อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญธร เบอร์ติดต่อ 02-419-9208

Dear Friends and Colleagues,


It is a great pleasure and an honor to extend to you a warm invitation to attend the 3rd ASEAN Ophthalmology Society Congress, the most prestigious international congress in ophthalmology in the ASEAN Region, to be held July 19-21, 2017 at the Shangri-La Hotel, Jakarta, Indonesia.

All honorable authors are kindly encouraged to contribute to and help shape the conference through submission of your research abstracts, papers and posters.  Also high quality research contributions describing original and unpublished results of conceptual, constructive, empirical, experimental, or theoretical work in all areas of Ophthalmology are cordially invited for presentation at the conference.


CLICK HERE to submit your abstract.

More information, please visit our website.

The 3rd AOS Congress Organizing Committee and AOS Secretariat Team


วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์
และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3rd Chulalongkorn Eye Center - Kyoto Perfectural University of Medicine ที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่สาม โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM) 


http://scl2017.com/sposi2017/1st-Flyer_03.jpg


http://scl2017.com/sposi2017/1st-Flyer_05.jpg

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร/รับย้าย จักษุแพทย์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

ติดต่อ พญ.มัลลวีร์ 081-341-3045
          นพ. ปิติ 081-818-8666
ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
หนังสือตาดีได้ ตาร้ายไม่เสีย


วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
ปรึกษาจักษุแพทย์
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน