ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมครั้งยิ่งใหญ่ ต้อนรับปี 2558

ครบครันเรื่อง Eye Imaging ครั้งแรกในประเทศไทย

พร้อมพบกับการบรรยายเข้มข้น

และ Workshop เพื่อนำไปปฏิบัติจริง (รับจำนวนจำกัด)


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน"Research Day" ขึ้น  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  จึงอยากขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังในครั้งนี้  

ชมรมต้อกระจกและ แก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุม "Cataract Day 2015" 
ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558  ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

Category: Original Articles

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรม Uveitis และ  3rd Indo-China Ocular Inflammation/Infection Meeting

***พิเศษสำหรับจักษุแพทย์ไทย***

สมาชิกจักษุแพทย์ไทยสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยอัตราปกติของการประชุมวิชาการ คือ 800 บาท เท่านั้น สามารถเข้าได้ทั้งส่วนวิชาการของราชวิทยาลัยฯและของ Uveitis 

หมดเขตลงทะเบียนภายใน วันที่ 30 กันยายน 2557 


ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 นี้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้เชิญหน่วยงานของแพทยสภา มาอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการจัดทำ MD Card ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคมนี้ โดยสามารถทำบัตรได้ ณ จุดบริการภายในงาน สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

          1.       กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตร MD Card (Click ดาวน์โหดลแบบฟอร์ม) 

          2.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

          3.       ภาพถ่ายหน้าตรง สุภาพ ขนาด 2 นิ้ว หรือไฟล์รูปภาพหน้าตรง สุภาพ (.jpg file) 

          4.       ค่าใช้จ่าย 250 บาท เป็นค่าบัตร 200 บาท และค่าจัดส่งทาง ปณ. ลงทะเบียน 50 บาท


คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯเห็นชอบให้จัดการประชุมวิชาการในอีก 2 ปีข้างหน้าดังนี้ การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ของปี 2558 จะเป็นการประชุมเนื่องในวาระครบ 20 ปีของราชวิทยาลัยฯ ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม ที่เซนทาร่าเช่นเดิม สำหรับการประชุมครั้งที่ 2 ราชวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นเจ้าภาพร่วม โดยจะจัดการประชุมวิชาการที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน  ....

The 4th Biennial Scientific Meeting of Asia Cornea Society (ACS 2014) จัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 สถานที่ Taipei International Convention Center กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน   โปรแกรมการประชุมครอบคลุมเนื้อหามากกว่า 15 topics จาก speaker มากกว่า 100 ท่าน  ได้รับการ update ความรู้จาก speaker ที่มีชื่อเสียงจาก international societies ต่างๆ เช่น American Academy of Ophthalmology, Corneal Society, International Society of Refractive Surgery, Association of Eye Banks of Asia   และในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 พบกับ comprehensive DALK / DSEAK course ประกอบด้วยการเนื้อหาการเรียนการสอนและ hand-on wet lab จากทีมผู้เชียวชาญ   เปิดให้ลงทะเบียน online registration แล้ว  สำหรับ early-bird registration สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นี้

The Inaugural Asia-Australia Congress on Controversies Ophthalmology (COPHy AA 2015) จะจัดขึ้นในวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่โฮจิมินซิตี้ ประเทศเวียดนาม  การประชุมจะครอบคลุมประเด็นที่ dynamic และ controversial ทางจักษุวิทยา เน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่ในปัจจุบันเข้ากับ clinical practice   

ทางชมรมประสาทจักษุวิทยา ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ Thai Neuro-ophthalmology Society (TNOS) course 2014 -Case study: case after case of visual loss in inflammatory disease ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 – 11.30 น. ณ ห้องโลตัส 3-4 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์  tnostnos@gmail.com


ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน