ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรม Uveitis และ  3rd Indo-China Ocular Inflammation/Infection Meeting   ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์  ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์

ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุฯ ร่วมกับ Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand under the auspices of The Royal College of Otolaryngologists Head and Neck Surgeons of Thailand ได้จัดประชุมวิชาการ International Course of Masterclass Blepharoplasty Bangkok 2014  ในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2557  ณ โรงแรม millennium hilton กรุงเทพฯ 

คณะอนุกรรมการวิจัย และ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับงานวิจัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งหวังให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้ทำงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ปฏิบัติการเขียนจนสำเร็จ เพื่อให้งานวิจัยพร้อมที่ส่งไปยังวารสารเพื่อลงตีพิมพ์

เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ ที่เคารพรัก ทุกท่าน

RCOPT Express ฉบับนี้ ผมรับหน้าที่แทนอ.กาญจนา บรรณาธิการคนเก่งของเรา ซึ่งติดภารกิจสำคัญ ประกอบกับราชวิทยาลัยฯเองก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์กับสมาชิกจักษุแพทย์อยู่หลายเรื่องด้วยกัน

 

 

ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน