ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดประชุมวิชาการ Research Day ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา 2-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 13  ตุลาคม 2560 

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม ภายในภายในวันที่ 20  ตุลาคม 2560


สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 13  ตุลาคม 2560 เช่นเดียวกัน


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

***ผู้นำเสนอผลงานจะลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ***


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิทาเคดา (Takeda Science Foundation) แห่งประเทศญี่ปุ่น มอบทุนศึกษาดูงาน และทุนฝึกอบรมการวิจัย ผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ทุนมูลนิธิทาเคดาเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 3 ทุนและทุนระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 2 ทุน)

2. ทุนมูลนิธิทาเคดาสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ (จำนวน 1 ทุน)

จักษุแพทย์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง หมดเขตส่งใบสมัคร 30 กันยายน 2560

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<


ตามที่ จ.สกลนคร ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้มีความเสียหายเป็นจำนวนมาก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้ส่งมอบกระเป๋าประชุมวิชาการให้กับจักษุแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านจักษุ รพ.สกลนคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 
1. อนุสาขาจอประสาทตา จำนวน 2 อัตรา
2. อนุสาขาต้อหิน จำนวน 2 อัตรา 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานจักษุวิทยา 
โทร : 02-355-8071 
Email : opd_eye@hotmail.com


ในงาน 45th International Exhibition of Inventions ที่ Geneva, Switzerland ระหว่าง 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 

จักษุแพทย์ไทยคว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมา 2 รางวัล 


DeepEye Application ชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก 

โดยทีมจักษุแพทย์ร่วมกับทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกอบด้วย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และ ผศ.นพ.นวพล กาญจนารัณย์ 


A computer system for strabismus screening and management 

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 2 อัตรา
2. อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จำนวน 2 อัตรา
3. อนุสาขาต้อหิน จำนวน 2 อัตรา
4. อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข จำนวน 1 อัตรา
5. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จำนวน 1 อัตรา
6. อนุสาขาประสาทจักษุวิทยา จำนวน 1 อัตรา
7. อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญธร เบอร์ติดต่อ 02-419-9208

วารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


http://scl2017.com/sposi2017/1st-Flyer_03.jpg


http://scl2017.com/sposi2017/1st-Flyer_05.jpgโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร/รับย้าย จักษุแพทย์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

ติดต่อ พญ.มัลลวีร์ 081-341-3045
          นพ. ปิติ 081-818-8666
ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
ปรึกษาจักษุแพทย์
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน