ข่าวสารและกิจกรรม

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม "สาระสำคัญทางจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ทั่วไป" 
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
จำนวน 4000 บาท เข้าบัญชี "ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย" 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่ 028-2-00851-5 
แล้วส่งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน อีเมล์ และ LINE ID พร้อมหลักฐานการโอน
กลับมาที่อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดี แด่ 
1. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ "จักษุแพทย์ดีเด่น ด้านบริการสังคม ประจำปี 2561 " 
2. ศ.พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล "จักษุแพทย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561 "

เนื่องด้วย ชมรม Asean ophthalmology society (AOS) จะมีการจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ที่ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดร่วมกับ 8th Indo-china ocular and inflammation meeting และ 18th COS annual meeting, cambodian ophthalmological society โดยรายละเอียดของการลงทะเบียนจะมีการประกาศออกมาในไม่ช้า โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกเหนือจากการได้รับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ทางประเทศกัมพูชายังส่งเสริมการท่องเที่ยวนครวัด และมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก AOS ที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

ขอเชิญ จักษุแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 45  ปีของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณโรงแรม Pullman Raja Orchid Khon Kaen

.....ฟรีค่าลงทะเบียน 
.....ฟรีค่าที่พักโรงแรม Pullman Raja Orchid
.....จำนวนจำกัด

ผู้สนใจกรุณาช่วยลงทะเบียนใน Google form >>>คลิก<<<
ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 1/2562
เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารจักษุเวชสาร

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในจักษุเวชสาร คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 

ได้จัดสรรทุนสนับสนุนในปีพ.. 2562 และ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เนื่องด้วยทาง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้จัดประชุมวิชาการให้กับพยาบาลวิชาชีพ ในเรื่องการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางจักษุ โดยโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน สามารถลงทะเบียนประชุมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน พร้อมทั้งรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลด้วย


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับพ.อ.หญิง พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม ที่ได้รับรางวัล "สตรีดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562  ด้านการส่งเสริมสันติภาพ (ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ)"

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต่างๆ ดังนี้

-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา เปิดรับ ๒ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง

โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.psu-eye.com 
หรือสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐ ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน