ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 วาระครบรอบ 20 ปีของราชวิทยาลัยฯ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี "Cataract Day 2015" ของชมรมต้อกระจกและ 
แก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุม "Cataract Day 2015" 
ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

เนื่องในโอกาศสัปดาห์ต้อหินโลก ทางชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยขอรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของโรคต้อหิน ขอเชิญชมแสงสุดท้าย ก่อนจะสาย
เพราะคนในครอบครัวไม่ใช่ภาระของคุณ ใส่ใจดูแลสุขภาพตา พาคุณพ่อคุณแม่ หรือคนที่คุณรักมาตรวจตา เพื่อป้องกันตาบอดจากต้อหิน 
Family members are not the burden for you. Take good care of them or your loved ones by bringing them up to have their eyes checked to prevent blindness from glaucoma.

General Information: AAO 2015

Where All of Ophthalmology Meets
Nov. 14 - 17
Sands Expo/Venetian, Las Vegas

Subspecialty Day
Nov. 13 - 14

AAOE/Practice Management Program
Nov. 14 - 17

  • Master new skills in hands-on labs.
  • Get inspired by the latest research and techniques.
  • Immerse yourself in thought-provoking presentations.
  • Connect in face-to-face conversations.

Discover! Only at AAO 2015.


ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ฯ ที่ประสงค์จะนำเสนอเรื่องบรรยาย/จัด course แจ้งความประสงค์มาที่ราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยแจ้งหัวข้อเรื่อง, ชี่อวิทยากร, จำนวนผู้ฟัง (โดยประมาณเพื่อการเตรียมขนาดห้อง)

ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 30 ณ เมืองกวางเจา สาธรณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2558 จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Chulalongkorn Neuro-ophthalmology Forum (CUNOF) เรื่อง Clinical Practical Points in Neuro-ophthalmology และ Hands-on Workshop ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.00 – 15.45 น. ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน อาคาร สก. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การประชุมครั้งยิ่งใหญ่ ต้อนรับปี 2558

ครบครันเรื่อง Eye Imaging ครั้งแรกในประเทศไทย

พร้อมพบกับการบรรยายเข้มข้น

และ Workshop เพื่อนำไปปฏิบัติจริง (รับจำนวนจำกัด)


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน"Research Day" ขึ้น  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  จึงอยากขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังในครั้งนี้  

ชมรมต้อกระจกและ แก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุม "Cataract Day 2015" 
ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558  ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน