ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโธ อุทิศ รับนายแพทย์ปฏิบัติการด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาจำนวน 1 ตำแหน่ง ***ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558***


"ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ
European Glaucoma Society UPDATE
ในวันที่ 7 สิหาคม 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 213 - 214
สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/IacQyV
ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช่จ่ายในการลงทะเบียน"


กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ทางจักษุวิทยา ในหัวข้อ Update in Ophthalmology ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อให้จักษุแพทย์ได้อัพเดทความรู้ทางตาสาขาต่างๆ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้าทางจักษุวิทยา โดยมีวิทยากรกิตติมศักดิ์จากหลากหลายสถาบัน 

ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


งานแสดงสินค้านานาชาติด้านแว่นตา SILMO ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ปารีส นอร์ด วิลแปงต์ ประเทศฝรั่งเศส

- Show & share in research experience
- Free papers presentation
- Vote for the presentation

What You Should Know About MODERN KERATOPLASTY

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 วาระครบรอบ 20 ปีของราชวิทยาลัยฯ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Final Program Book
Program Overview

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “Chulalongkorn Eye Center – Kyoto Prefectural University of Medicine Joint Meeting” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM) 

โดยจะมีการจัดบรรยายในหัวข้อ “Highlight in Clinical Ophthalmology” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 และ “Stem Cell and Regenerative Medicine in Ophthalmology” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ประกิตเวชศักดิ์ อาคาร อปร. ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เรียนจักษุแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านที่นับถือ

ทางชมรมประสาทจักษุวิทยา ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ Thai Neuro-ophthalmology Society (TNOS) course 2015 - Abnormal eye movement ในวันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องโลตัส 3-4 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ท่านจะได้เรียนรู้กับ case study ในรูปแบบการเรียนกลุ่มโดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มแนะนำอย่างใกล้ชิด รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่านเท่านั้น
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน