ข่าวสารและกิจกรรม

ด่วน !!! อย่านอนหลับทับสิทธิ

ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุฯและสมาคมทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิเลือกกรรมการบริหารของราชวิทยาลัยจักษุฯและสมาคม เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาของพวกเรา

หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
จัดอบรมระยะสั้น และ Workshop
“2nd Advanced Glaucoma Diagnosis Workshop”


Let the Contest Begin!
RCOPT invites you to enter the Third RCOPT Ophthalmic Photo Contest for a chance to win cash prize and have your photo in program book.

Photo credits : Preeyanuch Khunsongkiet


ทางราชวิทยาลัยฯมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมในการศึกษาผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพทางสาขาจักษุวิทยา  
เรียน จักษุแพทย์ที่เคารพทุกท่าน 
เนื่องด้วยกระผม ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ อาจารย์ประจำหน่วยจอตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการวิจัยเรื่องการสำรวจการป้องกันการเกิดภาวะลูกตาติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจกของจักษุแพทย์ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวิธีการใช้ยาฆ่าเชื้อในการผ่าตัดต้อกระจก
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ Professor Arthur Lim ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้อำนวยการSingapore National Eye enter and Singapore Eye Research Institute และอดีตเลขาธิการ Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO)

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งประเทศไทย (FERCIT) ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจัดการอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ GCP”   ให้แก่สมาชิกของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 

 
 
 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรม Uveitis และ  3rd Indo-China Ocular Inflammation/Infection Meeting   ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์  ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์

Download: Preliminary 34th RCOPT Meeting Program.pdf

Download: 3th IOIS meeting Program.pdf

ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุฯ ร่วมกับ Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand under the auspices of The Royal College of Otolaryngologists Head and Neck Surgeons of Thailand ได้จัดประชุมวิชาการ International Course of Masterclass Blepharoplasty Bangkok 2014  ในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2557  ณ โรงแรม millennium hilton กรุงเทพฯ 

คณะอนุกรรมการวิจัย และ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับงานวิจัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งหวังให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้ทำงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ปฏิบัติการเขียนจนสำเร็จ เพื่อให้งานวิจัยพร้อมที่ส่งไปยังวารสารเพื่อลงตีพิมพ์

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน