ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดประชุมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา 

ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน 

แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม ภายในภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด 

ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งถึงการสมัครรับทุน Host an Ophthalmologist ประจำปี พ.ศ. 2562 ของ American Academy of Ophthalmology (AAO) ซึ่งจะจัดประชุมระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ณ Moscone Center, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม "สาระสำคัญทางจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ทั่วไป" 
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
จำนวน 4000 บาท เข้าบัญชี "ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย" 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่ 028-2-00851-5 
แล้วส่งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน อีเมล์ และ LINE ID พร้อมหลักฐานการโอน
กลับมาที่อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717


ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Ophthalmology Society 
ครั้งที่ 4 ที่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา วันที่ 7-8 พย. 2562 หมดเขตรับบทคัดย่อ วันที่ 31 กค. 2562 

https://aoscambodia2019.org

บทคัดย่อจากแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๙๖๔ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ จำนวนเงินสนับสนุนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ โดยพิจารณาตามผลงานของแต่ละโครงการ  สมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจโปรดนำเสนอโครงการของท่านมายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิฯ...

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


เนื่องด้วย ชมรม Asean ophthalmology society (AOS) จะมีการจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ที่ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดร่วมกับ 8th Indo-china ocular and inflammation meeting และ 18th COS annual meeting, cambodian ophthalmological society โดยรายละเอียดของการลงทะเบียนจะมีการประกาศออกมาในไม่ช้า โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกเหนือจากการได้รับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ทางประเทศกัมพูชายังส่งเสริมการท่องเที่ยวนครวัด และมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก AOS ที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

ขอเรียนเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ในส่วน (ร่าง) ทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เริ่มแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562


ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน เข้าร่วมประชุมวิชาการ the 122nd Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society  

สมาคมจักษุแพทย์เกาหลี (Korean Ophthalmological Society) จะจัดงานประชุมประจำปี 2019 ครั้งที่ 122 ณ Walkerhill Hotel, กรุงโซล, ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน