ข่าวสารและกิจกรรม

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและรวบรวม 

ข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงใหม่

2.แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

3.แนวทางการผ่าตัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สรุปโดยย่อ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุวิทยา) สถานการณ์ COVID - 19

4.ประกาศแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.คำแนะนำจาก AAO ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  และสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย ขอเรียนมายังสมาชิกจักษุแพทย์แพทย์ทุกท่านให้ตระหนักถึงการใช้ยา chloroquine ให้ถูกต้องตามข้อแนะนำการใช้ยา chloroquine รักษาผู้ป่วยตามเอกสารที่แนบมานี้
ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 – 2564  จะหมดวาระลงในวันที่  31 มกราคม  2564  
คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้กำหนด  วัน  เวลาและวิธีการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา 
ในวาระ พ.ศ. 2564 - 2566  ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน  2563  สิ้นสุดรับสมัคร วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

รายละเอียด >>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง/รายละเอียดผู้สมัครฯ/หนังสือมอบอำนาจ >>>คลิก<<<

ลงทะเบียน Pin Code >>>คลิก<<<บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด มีความประสงค์สนับสนุน breath shield สำหรับเครื่องมือตรวจตา 
เพื่อช่วยป้องกันระหว่างแพทย์และคนไข้ในสถานการณ์ outbreak covid-19
ผู้ที่ต้องการสามารถลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงที่ลิ้งก์ด้านล่าง


ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคทางจักษุวิทยากับรายการชัวร์ก่อนแชร์ ตอนที่ 1-50

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน
Modal