ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมวิชาการ RCOPT PRECONGRESS ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องบอลลูม A, B ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ Research Day ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี โดยจะมีการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน การนำเสนอ Free Paper และ Poster ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เห็นว่าสมาชิกจักษุแพทย์ที่ทำวิจัย แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ตลอดจนสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจ จะได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯจึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยท่านสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อที่จะจัดเตรียมอาหารและสถานที่

*สำหรับผู้ที่ present ผลงานวิจัยจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการประชุมการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2560

ดูรายละเอียดประกาศแพทยสภา 

1. 
http://tmc.or.th/pdf/tmc_document2560_13092559.pdf (หลักฐานการสมัครตามข้อ 4.1.2 (ก-ช)
2. 
https://drive.google.com/open…
 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ร่วมกับ the 10TH CONGRESS OF THE ASIA-PACIFIC VITREO-RETINA SOCIETY 8-10 December 2016 Bangkok, Thailand รายละเอียด คลิก http://2016.apvrs.org/


ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ร่วมกับ International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)    กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจักษุสาธารณสุข ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน  2559  ณ ห้องประกายเพชร  โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในการนี้จึงขอเชิญจักษุแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์ โทรศัพท์ 02-2012729  โทรสาร 02-3547280  อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ “บัญชีหน่วยการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา”   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-454079-5 และส่งหลักฐานการชำระเงินที่ Email: lakjiya@yahoo.com 

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 Thai Ophthalmic Nurses 2016 Annual Meeting ครั้งที่ 2 วันที่  8 – 9 ธันวาคม  2559  ณ โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ
แบบฟอร์มลงทะเบียน คลิก

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “1stRamathibodi Angle-Closure Workshop: Angle-Closure for General Ophthalmologist”   ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาชวดิศ อาคาร 1 ชั้น 5 ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับจักษุแพทย์ทั่วไปจำนวน 25 คน  โดยมี อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน)      จักษุแพทย์ผู้สนใจกรุณาส่งชื่อและเบอร์โทรศัพท์มา ที่  Email: lakjiya@yahoo.com   หรือติดต่อได้ที่คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์ โทร.02-2012729 ชำระค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา” เลขที่ 026-4547412

                    


Basic science course ที่จัดสอนแก่แพทย์ประจำบ้าน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม

วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซอยศูนย์วิจัย  กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลด ตารางการสอน

       True exfoliation syndrome (TEX)

        Natural history of exfoliation syndrome (XFS)

        Natural course XFS by clinical classification

        Intraocular, extraocular and systemic findings

       Laser and surgical treatment of exfoliation glaucoma (XFG)

        Genetic of XFS

       Update on XFSLaser Iridotomy

Laser Iridoplasty

Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)

Endoscopic Cyclophotocoagulation

Cyclophotocoagulation with MicroPulse Technology


ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน