ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการสาธารณกุศล ประจำปี 2565 โดยการให้ทุนสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางตาให้กับโรงพยาบาลต่างๆ แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท จักษุแพทย์ที่สนใจโปรดส่งจดหมายขอทุนที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานด้านจักษุวิทยาของโรงพยาบาล หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องการ พร้อมใบเสนอราคาของบริษัทตัวแทนจำหน่าย และแจ้งชื่อ-นามสกุลของจักษุแพทย์ผู้รับผิดชอบในการขอทุน สถานที่ทำงานที่ติดต่อสะดวก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ e-mail มายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย  ที่ e-mail: admin@rcopt.org   ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 ในรูปแบบ onsite วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม id line: rcopt หรือทางอีเมล์ rcopt.doc@gmail.com
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง/รายละเอียดผู้สมัครฯ 
>>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ >>>คลิก<<<


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณ ศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์ โทร 02-201-2729
อีเมล์ lakjiya@yahoo.com

เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดที่ fulfilled to this criteria

1) From an APAO member nation; (ซึ่งเราเป็นสมาชิก)

2) Have completed basic residency training in ophthalmology;

3) Published at least one original scientific article in an indexed peer-reviewed journal;

4) Preferably younger than age 40.

และสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2022-2023 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ


เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดที่ fulfilled to this criteria

  • 1) From an APAO member nation; (ซึ่งเราเป็นสมาชิก)
  • 2) Have completed basic residency training in ophthalmology; advantages will be given to those having completed a subspecialty training program;
  • 3) Published at least one original scientific article in an indexed peer-reviewed journal;
  • 4) Fulfill the special requirements of respective APAO International Training Centers;
  • 5) Preferably younger than age 40.

และสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2020-2021 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน